Κυ. Ιούν 23rd, 2024
38
Κοινοποίηση

Στον «πάγο» μπαίνουν για 12 μήνες τα κυμαινόμενα επιτόκια όλων των στεγαστικών δανείων προστατεύοντας περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται πως το «πάγωμα» επιτοκίου γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια πρωτοβουλία από πλευράς δανειοληπτών και θα φανεί από τις δόσεις Ιουνίου 2023 μέχρι και Απριλίου 2024. Το μέτρο θα έχει 12μηνη διάρκεια και τίθεται σε ισχύ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Στα προγράμματα αυτό εμπίπτουν όλα τα στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο, τόσο σε ευρώ, όσο και σε ελβετικό φράγκο ή ενδεχομένως και σε άλλα νομίσματα. Δεν εντάσσονται στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου ή στεγαστικά δάνεια που το επιτόκιό τους διαμορφώνεται βάσει του Βασικού Επιτοκίου Στεγαστικής Πίστης, καθώς αυτά δεν επηρεάζονται από την μεταβολή των διατραπεζικών επιτοκίων αναφοράς.

Με αυτό τον τρόποι, οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, θα είναι θωρακισμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ενώ σε κάθε περίπτωση θα δουν και μείωση της δόσης τους, σύμφωνα με τα προγράμματα ανταμοιβής συνεπών δανειοληπτών που ξεκίνησαν να ανακοινώνουν τόσο οι συστημικές τράπεζες.

Ποιοι θωρακίζονται
450.000 -500.000 ενήμεροι δανειολήπτες

Σταθερή δόση για 12 μήνες
Αφορά: στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου (σε Τράπεζες & Εταιρείες διαχείρισης)
Θα εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα

Πηγή: newsbomb