Τε. Ιούν 12th, 2024
18
Κοινοποίηση

Στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών της ενεργειακής κρίσης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων και την αυτόματη συμπλήρωση του Ε9.

Με τις εν λόγω διατάξεις του σχεδίου νόμου:

• Καθιερώνεται η αυτόματη ενημέρωση του Ε9 με την ανάρτηση από τον συμβολαιογράφο του συμβολαίου στην εφαρμογή myPROPERTY.

• Θεσπίζεται υποχρέωση επικαιροποίησης του Ε9 σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς ή γονικής παροχής ή κληρονομίας.

• Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οφειλές σε αναστολή.

• Στη μεταβίβαση ακινήτων καταργείται το πιστοποιητικό του άρθρου 105 περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς, σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά.

• Επεκτείνονται και για το φορολογικό έτος 2023 τα κίνητρα που παρέχονται για τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

• Σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, όταν προκύπτει φόρος μειωμένος κατά ποσό άνω των 300 ευρώ καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος.

Αφήστε μια απάντηση