Δε. Ιούλ 15th, 2024
Eu 1 768x41
Κοινοποίηση

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουν τη μάχη ενάντια στον πληθωρισμό σε μια εποχή έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις της, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Παράλληλα, η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ελλάδα πληροί τα κριτήρια της Ε.Ε. αναφορικά με το χρέος και το έλλειμμα. Συγκεκριμένα, η έκθεση διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που δεν πληρούν το κριτήριο του ελλείμματος, όπως το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία, την ίδια στιγμή που στα κριτήρια χρέους δεν ανταποκρίνονται η Γαλλία, η Ιταλία και η Φινλανδία.

Στις συστάσεις της, η Κομισιόν επισημαίνει πως η Ελλάδα και η Ιταλία συνεχίζουν να καταγράφουν δημοσιονομικές ανισορροπίες, ωστόσο οι αδυναμίες τους δείχνουν σημάδια υποχώρησης εξαιτίας της προόδου που έχει επιτευχθεί στις πολιτικές που ακολουθούνται.

Γενικές συστάσεις – Κατάργηση μέτρων για την ενέργεια

Καθώς η Ευρώπη βγαίνει από την περίοδο κατά την οποία ίσχυε η γενική ρήτρα διαφυγής, η Κομισιόν παρέχει και πάλι ποσοτικοποιημένες και διαφοροποιημένες συστάσεις για τη δημοσιονομική πολιτική για συγκεκριμένες χώρες. Οι γενικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ως εξής: 

  • Τα κράτη – μέλη που έχουν επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό τους στόχο (ο δημοσιονομικός στόχος που έχει τεθεί για κάθε χώρα ως μέρος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης), με βάση τις εαρινές προβλέψεις του 2023, καλούνται να διατηρήσουν μια υγιή δημοσιονομική θέση το 2024.
  • Ζητείται από όλα τα άλλα κράτη – μέλη να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, ιδίως περιορίζοντας την ονομαστική αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο το 2024.
  • Ολα τα κράτη – μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τις εθνικές χρηματοδοτούμενες δημόσιες επενδύσεις και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική απορρόφηση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, και άλλων κονδυλίων της Ε.Ε., ιδίως για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.
  • Ολα τα κράτη – μέλη θα πρέπει να καταργήσουν τα μέτρα ενεργειακής στήριξης που ισχύουν έως το τέλος του 2023. Εάν καταγραφούν νέες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας που απαιτούν την εφαρμογή μέτρων στήριξης, αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, να είναι δημοσιονομικά ανεκτά και να διατηρούν τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Για την περίοδο μετά το 2024, τα κράτη – μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επιδιώκουν μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική σταδιακής και βιώσιμης σύσφιξης, σε συνδυασμό με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν σε υψηλότερη βιώσιμη ανάπτυξη, για να επιτύχουν μια συνετή μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική θέση.

Οπως έγραφε σήμερα η «Κ», στόχος της Κομισιόν είναι να υποβοηθηθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξουδετερώνονται οι υψηλές τιμές των καυσίμων με κρατικές παρεμβάσεις, γιατί έτσι δεν δίνεται κίνητρο στους καταναλωτές να εξοικονομήσουν ενέργεια.

Μόνο η στήριξη σε εισοδηματική βάση και όχι η οριζόντια μπορεί να δικαιολογηθεί και αυτή μόνο αν οι τιμές αυξηθούν και πάλι, σύμφωνα με το σκεπτικό των Βρυξελλών. Σημειωτέον ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα με την τρίτη μεγαλύτερη στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας τον περασμένο χρόνο, με δαπάνη 2,3% του ΑΕΠ, που διατέθηκε οριζόντια, έναντι μόνο 0,4% του ΑΕΠ περίπου που θα χρειαζόταν για να στηρίξει τους ευάλωτους.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr