Πε. Ιούλ 18th, 2024
4
Κοινοποίηση

Σύμφωνα με τον νόμο προβλέπεται η αναπροσαρμογή των συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος αλλά και η διαδικασία καταβολής της σύνταξης.
Η έξοδος προς τη σύνταξη αποτελεί διέξοδο για πολλούς εργαζόμενους, έπειτα από δεκαετίες εργασίας. Για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος στους ασφαλισμένους του e ΕΦΚΑ ( τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) προβλέπονται από τον νόμο δύο βασικές προϋποθέσεις:

Πρώτον, η συμπλήρωση ενός ορισμένου ορίου ηλικίας
και δεύτερον, η πραγματοποίηση ενός ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας στην ασφάλιση, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε ασφαλισμένος.
Όταν υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, γεννιέται το δικαίωμα του ασφαλισμένου (θεμελίωση δικαιώματος) να λάβει σύνταξη λόγω γήρατος, ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα υποβάλει τη σχετική αίτηση για συνταξιοδότηση.

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ασφαλισμένο έχει σημασία μόνο για την έναρξη της καταβολής της σύνταξης, καθώς από τον νόμο ορίζεται ότι η καταβολή της σύνταξης γήρατος αρχίζει από την ημέρα που ο ασφαλισμένος θα υποβάλει την αίτηση για συνταξιοδότηση.

Νέα αύξηση συντάξεων: 1/1/2024
Ποσοστό αύξησης 2024: 3% – 4%
Διορθωτική αύξηση 2023: 0,3%
Αύξηση στην τσέπη: 2.100.000 συνταξιούχοι
Θα φανεί: Τέλη Δεκεμβρίου 2023
Κριτήρια

Αρνητική, μηδενική ή μικρή: Προσωπική διαφορά

Συνταξιοδότηση: Μετά από 13/5/2016

550.000 συνταξιούχοι
Χωρίς αύξηση 5% στην τσέπη

Αιτία

Μεγάλη: Θετική προσωπική διαφορά
Απορροφά: Σύνολο αύξησης
Νέα Εθνική σύνταξη: 429 € (Από 413,76 €)
Ανταποδοτική σύνταξη: Αύξηση 3,5% – 4%
Επικουρικές συντάξεις: Καμία αύξηση

Εξετάζεται: Μείωση Ειδικής Εισφοράς

Κύριες συντάξεις: Άνω 1.400 ευρώ

Επικουρικές: Άνω 300 ευρώ

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Τι ισχύει

62 έτη: Με 40 έτη ασφάλισης

67 έτη: Με 15 έτη ασφάλισης

Τι εξετάζεται μελλοντικά:

Αύξηση: Ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Αιτία: Άνοδος προσδόκιμου ζωής

Πηγή: newsbomb