Δε. Ιούλ 15th, 2024
F11f
Κοινοποίηση

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ  ΤΟΥ Π.Ο.Υ. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σε συνέχεια της σημαντικής διάκρισης ένταξης της Πόλης του Παλαιού Φαλήρου στην μεγάλη «οικογένεια» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), λαμβάνοντας την επίσημη Πιστοποίηση για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ο Διεθνής Οργανισμός, ανακοίνωσε την ένταξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην 7η Φάση του Προγράμματος, επιβραβεύοντας και αναγνωρίζοντας την συνέπεια και την προσήλωση στην εφαρμογή των αρχών του Οργανισμού, από τις Δημοτικές πολιτικές του Δήμου μας.

Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή διάκριση του Δήμου Π. Φαλήρου, η οποία έρχεται να πιστοποιήσει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή  εξελιγμένων πολιτικών και πρακτικών στην άσκηση πολιτικών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, επιβραβεύεται μέσα από την αυστηρή και συνεχή αξιολόγηση του Διεθνούς Οργανισμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έγινε ο 2ος μόλις Δήμος της Ελλάδας – μετά από εκείνον Πυλαίας-Χορτιάτη, πέρυσι – που πιστοποιήθηκε ως Υγιής Πόλη.

Το Healthy Cities είναι μια δυναμική διαδικασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Who European Network) να ανταποκρίνεται σε νέες παγκόσμιες στρατηγικές και προκλήσεις, δίνοντας έμφαση στην ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας, της ισότητας στην υγεία και της ενδυνάμωσης και συμμετοχής των πολιτών. Η προσέγγιση τους αποσκοπεί στο να δώσει προτεραιότητα στην υγεία στην πολιτική και κοινωνική ατζέντα των πόλεων και να οικοδομήσει ένα ισχυρό κίνημα για τη δημόσια υγεία σε τοπικό επίπεδο. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα, τη συμμετοχική διακυβέρνηση και την αλληλεγγύη, τη διατομεακή συνεργασία και τη δράση για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας. Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της προσέγγισης απαιτεί καινοτόμο δράση που να καλύπτει όλες τις πτυχές της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και εκτεταμένη δικτύωση μεταξύ των πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Αυτό συνεπάγεται: 

·       ρητή πολιτική δέσμευση·

·       ηγεσία

·       θεσμική αλλαγή και

·       δια τομεακές εταιρικές σχέσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πόλεις που συμμετέχουν στην VII φάση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ , έχουν δεσμευτεί για την ατζέντα του 2030  Αειφόρος Ανάπτυξη , στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας της e WHO – Ενιαία δράση για τη βελτίωση της υγείας στην Ευρώπη και στην Κοπεγχάγη Συναίνεση των Δημάρχων: Υγιέστερες και πιο ευτυχισμένες πόλεις για ΟΛΟΥΣ.

O Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, με αφορμή την εξαιρετική διάκριση για τον Δήμο και εκφράζοντας την ικανοποίηση του σε δήλωσή του, αναφέρθηκε στις σημαντικές επιδόσεις του Δήμου στην εφαρμογή των αρχών και των αξιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις πολιτικές πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας που ακολουθούνται από τον Δήμο και τόνισε ότι μέσω του συνεχή επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου των κοινωνικών πολιτικών στοχεύουμε στην προώθηση καλύτερων υπηρεσιών δημoσίου, στην αύξηση των συμμετοχικών διαδικασιών και στην βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας. Επίσης, ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του Τμήματος Πρόνοιας για την συνεργασία τους καθώς και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αρωγής & Υγείας Γιάννη Αρκουμάνη για τον συντονισμό της όλης προσπάθειας.