Wed. Nov 29th, 2023
967b7c6faf0b114f21a80719b31418ec L
Κοινοποίηση

Η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 2020, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε σημαντική ετήσια μείωση κατά 9,0% μετά την ελαφρά άνοδο που εμφάνισε την προηγούμενη τριετία, 2017-2019. Οι επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας Covid – 19, η οποία εμφανίστηκε και στη χώρα μας το Μάρτιο του 2020, είναι ιδιαίτερα σημαντικές και έχουν πλήξει το σύνολο του ελληνικού εταιρικού τομέα, ο οποίος λειτούργησε σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας.

Ωστόσο, παρά την έντονη αρνητική επίδραση της υγειονομικής κρίσης στο σύνολο της οικονομίας, υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες επέδειξαν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα αυτή την πολύ δύσκολη και ομολογουμένως “πρωτόγνωρη” χρονιά, καταγράφοντας θετικές μεταβολές σε βασικά οικονομικά τους μεγέθη.

Η ICAP αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Database αναδεικνύει, στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2020. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2020 είναι εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν βελτίωση σε βασικά οικονομικά μεγέθη το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

“TOP 20” ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι αρκετά σημαντική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2020) μερίδιο 45,6% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 30,5% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:

• Η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2020 όσο και το 2019, ενώ 12 από αυτές κατείχαν μία θέση στις πρώτες 20 και το 2018.

Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία αναδείχθηκε το 2020 η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., (έναντι της 3 ης θέσης που κατείχε το 2019) παρουσιάζοντας αύξηση των κερδών EBITDA κατά 32,8% το τελευταίο έτος.

• Την δεύτερη θέση απέσπασε η ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε., η οποία υπήρξε κορυφαία εταιρεία βάσει κερδών EBITDA τα έτη 2019 και 2018. • Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (3η ), EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε. (4 η ), και COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (5 η ).

Leave a Reply