Πε. Ιούλ 18th, 2024
Nea Peloponnisos
Κοινοποίηση

Για τον Πέτρο Τατούλη και τη Νέα Πελοπόννησο, η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελεί κεντρικό στόχο της επομένης 5ετιας, καθώς είναι συστατικό στοιχείο της στρατηγικής μας για τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Διαβάστε το Πρόγραμμά μας

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.

Ξεκινήσαμε μαζί. Με σημαντικό έργο που έφερε χειροπιαστά αποτελέσματα!

Το 2012 η Πελοπόννησος ζούσε το απόλυτο αδιέξοδο. Οι πόλεις είχαν γεμίσει με σκουπίδια, τα πρόστιμα ήταν αβάσταχτα και κανένας δεν είχε το κουράγιο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.

Αναλάβαμε την ευθύνη, με τη σύμφωνη γνώμη όλων: Δήμων, ΦΟΣΔΑ και Κυβέρνησης. Διενεργήσαμε ένα Διεθνή Διαγωνισμό, τον πρώτο στη χώρα, με ανταγωνιστικό διάλογο.

Αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, πετύχαμε να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, η χωροθέτηση των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης, ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης, αλλά και η αδειοδότηση του έργου σε λιγότερο από 4 χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2015 είχε ήδη εκδοθεί η πράξη του Ελεγκτικού Συμβουλίου που ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης.

Όλο αυτό το διάστημα, συγκρουστήκαμε με τη «μαφία των σκουπιδιών», με το λαϊκισμό όλων των «θεόσταλτων μάγων» που είχαν την εύκολη και φθηνή λύση, με τις αδυναμίες των κεντρικών κυβερνήσεων και, κυρίως, με μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σε τεχνικό επίπεδο και νομικά πολυδιάστατο έργο.

Οι πέντε αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ και οι τέσσερις προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που απορρίφθηκαν, έγιναν ταφόπετρα σε όσους αμφισβήτησαν την εγκυρότητα της αδειοδότησης και τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας επενδύοντας στην ακύρωση του έργου.

Ολοκληρώσαμε υπογράφοντας συμβάσεις με τον ανάδοχο το 2019 και κλείνοντας το θέμα της χρηματοδότησής του, στη βάση μιας πράσινης, οικολογικής οικονομίας, στην οποία συνεργάζεται στενά ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα.

Η αποδοχή και εν τέλει η υποστήριξη του σχεδιασμού μας από τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις που καλύπτουν όλο το πολιτικό φάσμα, αποτελεί την ισχυρότερη επιβράβευση της ορθότητας των επιλογών μας.

Η υιοθέτηση, από όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας, του μοντέλου που εμείς σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε πρώτοι στην Ελλάδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, κατέστησε την Πελοπόννησο ηγέτη και φορέα καινοτομίας σε έναν ακόμη τομέα.

Προχωράμε μαζί για να κάνουμε πολλά περισσότερα στη νέα εποχή!

Η ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ αποτέλεσε και αποτελεί μια από τις ισχυρότερες δεσμεύσεις μας, έναν από πιο σύνθετους και απαιτητικούς στόχους και κυρίως την πιο ελπιδοφόρα επένδυση για τον πολίτη και την ποιότητα ζωής, για το περιβάλλον και την αειφορία, για τα οφέλη από τη νέα οικονομία που φέρνει μαζί της.

Σήμερα, μετά από όλη αυτή τη Οδύσσεια των 11 χρόνων, το έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Απορριμμάτων λειτουργεί στο επίπεδο της μεταβατικής διαχείρισης και μέσα στο 2024 θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Εκεί στο τέλος του 2024 ο άπιαστος για τους περισσότερους στόχος για ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ θα έχει κατακτηθεί ωστόσο για εμάς στην ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ αυτή είναι μόνο η πρώτη κορυφή έχουμε και την επόμενη, την ακόμη ψηλότερη που είναι η ανάπτυξη ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Είναι λάθος να περιορίζουμε την κυκλική οικονομία στην ανακύκλωση υλικών, καθώς πρόκειται για κάτι πολύ ευρύτερο που έχει ως πυρήνα την αειφορία και προσδιορίζει ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης μια σύνθετη οικονομία που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

 Τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται μέσα στην οικονομία για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν.

 Την ελαχιστοποίηση της χρήσης και κυρίως απώλειας φυσικών πόρων, περιλαμβανομένου του νερού, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

 Την κυκλική διασύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Διασύνδεση για την Πελοπόννησο, στην οποία και στοχεύουμε ισχυρά, αποτελεί: Πρωτογενής τομέας → Μεταποίηση → Τουρισμός → Διαχείριση απορριμμάτων → Παραγωγή εδαφοβελτιωτικών, ενέργειας και ζεστού νερού →Πρωτογενής τομέας.

 Την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που ήδη παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στην Πελοπόννησο. Τομέα στον οποίο επικεντρωνόμαστε για να εξασφαλίσουμε τόσο την αναγκαία ισορροπία κλίμακας που οδηγεί στο μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όσο και ανταποδοτικά οφέλη που θα χρησιμοποιηθούν για την μείωση του κόστους ενέργειας σε 13.538 νοικοκυριά της Πελοποννήσου που βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας.

 Την επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας. Τομέας που για την Πελοπόννησο έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής με επίκεντρο το ΚΥΤ Μεγαλόπολης με δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΣΔΑΜ.

 Την επιτάχυνση της επέκτασης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως τη διασύνδεση του με το αντίστοιχο διευρωπαϊκό σε επίπεδο που να επιτρέπει την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ.

 Την προώθηση πολιτικών που οδηγούν στη μείωση της παραγωγής «αερίων θερμοκηπίου», τομέας στον οποίο επίσης έχουμε ισχυρή στόχευση τόσο λόγο της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης, όσο κυρίως για τις δυνατότητες που δίνει το ΣΔΑΜ για τη χρηματοδότηση τέτοιων πολιτικών. Δυστυχώς ως σήμερα τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης είναι απογοητευτικά.

Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελεί κεντρικό στόχο της επομένης 5ετιας, καθώς είναι συστατικό στοιχείο της στρατηγικής μας για τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.

 Αναπτύσσουμε Δίκτυα Διαλογής σε όλη την Περιφέρεια, τα οποία δυστυχώς παραμένουν σήμερα στα χαμηλότερα επίπεδα της χώρας

 Προωθούμε άμεσα την κατασκευή των Πράσινων Σημείων σε κάθε Δήμο.

 Οργανώνουμε τη διαχείριση αποβλήτων στην Περιφέρεια ώστε να υπάρχουν συστηματικές και πλήρεις καταγραφές των διαχειριζόμενων ποσοτήτων αποβλήτων και μετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, στοιχεία απαραίτητα και ιδιαίτερα κρίσιμα για τον ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχεδιασμό της διαχείρισής τους.

 Διοργανώνουμε ολοκληρωμένη και συστηματική καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση.

 Καθιερώνουμε, άμεσα, υποχρεωτική την χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό, αναπτύσσοντας ευρύτατο δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

 Προγραμματίζουμε σταδιακά την εφαρμογή χωριστής συλλογής και για άλλα ρεύματα αποβλήτων.

 Προετοιμαζόμαστε για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό́ 55% κατά́ βάρος μέχρι το 2025 και 60% μέχρι το 2030.

 Αυξάνεται η ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον στο 65% κ.β. έως το 2025 και στο 70% κ.β. ως το 2030, με συγκεκριμένους στόχους για τα επιμέρους υλικά́.

 Στοχεύουμε σε χαμηλά ποσοστά ταφής, κάτω του 10% μέχρι το 2030 σε συνδυασμό με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων ΑΣΑ και των δευτερογενών (απορριμματογενών) καυσίμων.

 Ελέγχουμε και διασφαλίζουμε την ασφαλή υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας.

 Κλείνουμε οριστικά και αποκαθιστούμε όλους τους ΧΑΔΑ.

Είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε τα οφέλη.

 Καθαρή Πελοπόννησος για τους Πελοποννήσιους και τους επισκέπτες μας.

 Αειφόρος Διαχείριση των απορριμμάτων, με όρους που καλύπτουν απόλυτα τους στόχους των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

 Λιγότερα τέλη για τους πολίτες.

 Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στη νέα κυκλική οικονομία.