Σα. Μάι 25th, 2024
Kinisi 2
Κοινοποίηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παράταση που δόθηκε στην προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων έως τις 29/2/2024, ισχύει και για την κατάθεση πινακίδων. Όσοι δηλαδή επιθυμούν να καταθέσουν πινακίδες και δεν σκοπεύουν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος, μπορούν να κυκλοφορούν το όχημά τους χωρίς κυρώσεις έως τις 29/2/2024.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας γίνεται online μέσω της πλατφόρμας MyCar όπου μπορεί να βρει κανείς και τα τέλη κυκλοφορίας 2024. Με αυτό τον τρόπο ο ιδιοκτήτης «γλιτώνει» από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, της ασφάλειας και φυσικά δεν υπόκεινται στα αντίστοιχα τεκμήρια διαβίωσης για την κατοχή οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι πινακίδες αφαιρούνται και φυλάσσονται από τον ίδιο τον κάτοχο καθώς δεν απαιτείται η κατάθεσή τους στην Εφορία, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο κάτοχος του επιθυμεί να το θέσει σε κυκλοφορία.

Επίσης η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων χρόνων ή δεν έχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

Να θυμάστε ότι αν διαπιστωθεί από τις Αρχές ότι το όχημα κυκλοφορεί ενώ βρίσκεται σε καθεστώς ακινησίας -με τις πινακίδες επάνω- τότε πλέον των διπλάσιων τελών κυκλοφορίας και του προστίμου εκπρόθεσμης πληρωμής, επιβάλλεται και πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου.

Ο κάτοχος του αυτοκινήτου δηλώνει κατά την κατάθεση των πινακίδων τα εξής:

Δηλώνω υπεύθυνα, σύμφωνα με το αρ. 8 ν. 1599/1986, ότι:

α) Το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο, τα ακριβή στοιχεία του οποίου θα δηλώσω κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θέσης του οχήματός μου σε ακινησία.

β) Δεν θα κυκλοφορήσω το όχημα, μετά την ημερομηνία θέσης του σε ακινησία, έχοντας γνώση ότι σε περίπτωση που το όχημα εντοπισθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, να κυκλοφορεί ή να φέρει πινακίδες ενώ είναι σταθμευμένο, θα αρθεί η ακινησία, θα επιβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής τους, καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ ή σε περίπτωση υποτροπής, 30.000 ευρώ και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, θα αφαιρεθεί για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

.http://newsbomb.gr