Δε. Ιούλ 15th, 2024
εφκα2 1024x683 1 1068x712 1 768x512
Κοινοποίηση

Την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ η τέταρτη από τις διαδοχικές καταβολές που αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ μισθολογικών περιόδων 01/2017–01/2020 σε τραπεζοϋπαλλήλους.

H εν λόγω καταβολή ποσού, ύψους 2.080.658,62 ευρώ, θα πιστωθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς 17.939 δικαιούχων, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι τις 12/11/2023 και δεν έχουν -από οποιανδήποτε αιτία- οφειλή προς τον e-ΕΦΚΑ, βεβαιωμένη στο ΚΕΑΟ.

Συγκεκριμένα, αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στους εργαζόμενους των κάτωθι πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν υποβάλει τις αντίστοιχες ΑΠΔ:

 • Eurobank Ergasias Υπηρεσιών & Συμμετοχών Α.Ε.
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝΕΤ. ΠΕ.
 • Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.
 • Τράπεζα Αττικής Α.Ε.
 • Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ. ΠΕ.
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ. ΠΕ.
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ. ΠΕ.
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ. ΠΕ.
  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία αφενός μεν των υποβληθέντων από πιστωτικά ιδρύματα ασφαλιστικών στοιχείων αφετέρου δε των αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων.