Πε. Ιούν 13th, 2024
αρχείο λήψης 2023 11 23t100738.096
Κοινοποίηση

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την τροποποίηση των Συνθηκών της ΕΕ. Η καταμέτρηση έδειξε  μετά την ψηφοφορία ότι, 291 ευρωβουλευτές ήταν υπέρ, 274 κατά και 44 απείχαν.

Δεν υπάρχει διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αποκήρυξη της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων της Βουλής, που εγκρίθηκε την Τετάρτη.

Η έκθεση πρόκειται να υποβληθεί -όπως ανακοίνωσε η ισπανική Προεδρία- στο Συμβούλιο Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 12 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ισπανική Προεδρία, υπάρχει επαρκής πλειοψηφία για τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί – με απλή πλειοψηφία – να συγκαλέσει τη Σύμβαση για την τροποποίηση της Συνθήκης.

Η έκθεση προτείνει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της ομοφωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την ενίσχυση των νομοθετικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας.

«Αντιδρούμε πολύ λίγο ή πολύ αργά γιατί παραλύουμε από την ομοφωνία όταν παίρνουμε αποφάσεις», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Γκι Φερχόφσταντ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το βέτο και ο σχετικός εκβιασμός έχουν γίνει «τυπική πρακτική στην ΕΕ».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων) αποφασίζει ομόφωνα και το Συμβούλιο (Υπουργών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί αυτήν την αρχή όταν λαμβάνει αποφάσεις για μια σειρά «ευαίσθητων» ζητημάτων όπως η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, τα οικονομικά, τις διατάξεις για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, τις κοινωνικές πολιτικές, τη διεύρυνση της ΕΕ και άλλες.

Ο Verhofstadt και οι συνάδελφοί του προτείνουν τη δημιουργία ειδικής πλειοψηφίας στην οποία οι αποφάσεις να λαμβάνονται από τα δύο τρίτα των μελών που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50 τοις εκατό του πληθυσμού.

Ο εκβιασμός ορισμένων κρατών, ειδικά από τον Βίκτορ Όρμπαν, παραλύει τη λήψη αποφάσεων και αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξαν επίσης οι συνεισηγητές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την αλλαγή των Συνθηκών της ΕΕ

Η Συνθήκη  αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Καθήκον της είναι να καταρτίσει ένα νέο σχέδιο συνθήκης, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκαλεί μια διακυβερνητική διάσκεψη, μετά την οποία η συμφωνηθείσα συνθήκη υπόκειται σε επικύρωση από τα κράτη μέλη.

Οι κύριες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο έγγραφο είναι η εγκατάλειψη της αρχής της ομοφωνίας στις ψηφοφορίες στο Συμβούλιο της ΕΕ σε 65 τομείς και η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το επίπεδο των κρατών μελών στο επίπεδο της ΕΕ, μεταξύ άλλων  με τη δημιουργία δύο νέων αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ – στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας – και με τη σημαντική επέκταση των κοινών αρμοδιοτήτων, που θα κάλυπταν επτά νέους τομείς: εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, προστασία των συνόρων, δημόσια υγεία, πολιτική άμυνα, βιομηχανία και εκπαίδευση .

Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τροποποίηση των Συνθηκών:

Προτείνει ότι ο αριθμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15, τα δε μέλη να εκλέγονται βάσει αυστηρά ισότιμου συστήματος εκ περιτροπής.

Tο Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, εκτός εάν οι Συνθήκες προβλέπουν απλή πλειοψηφία ή ενοποιημένη ειδική πλειοψηφία.