Σα. Μάι 25th, 2024
Germany Metal Worker
Κοινοποίηση

Μείωση 10,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022, έναντι αύξησης 39,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Σε μηνιαία βάση, από τον Ιούνιο του 2023 δηλαδή, ο δείκτης του Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 6,2%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2022 – Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 6,8%, έναντι αύξησης 38,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύγκριση Ιουλίου 2023 με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 10,2% τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 10,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ειδών ένδυσης.
Μείωση κατά 7,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη μεταβολή των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 20,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
Μείωση κατά 3,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς
Δείκτης Εγχώριας Αγοράς

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,8% τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 3,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων.
Αύξηση κατά 8,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
Δείκτης Εξωτερικής Αγοράς

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 20,5% τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 21,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
Μείωση κατά 20,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 29,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.
Μείωση κατά 0,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης
Σύγκριση Ιουλίου 2023 με Ιούνιο 2023

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 6,2% τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 6,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
Μείωση κατά 30,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 6,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
Αύξηση κατά 6,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς