Πε. Ιούλ 18th, 2024
αρχείο λήψης 2024 01 19t155940.790
Κοινοποίηση

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν σήμερα (19/1) την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη στις 15 Δεκεμβρίου 2023, μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Νόμο για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης.

Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA), θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, του πλουραλισμού και της συντακτικής ανεξαρτησίας εντός της ΕΕ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συνεδρίαση των κρατών-μελών, που έγινε σε επίπεδο πρεσβευτών της ΕΕ (COREPER Ι), η Ελλάδα αναγνώρισε τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στην υποστήριξη των δημοκρατικών αξιών και δήλωσε την ακλόνητη υποστήριξή της για την υιοθέτηση του EMFA.

«Από την αρχή, η Ελλάδα έχει ενστερνιστεί τις αρχές που περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Νόμο για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, όπως αποδεικνύεται από την υιοθέτηση εθνικών πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται απρόσκοπτα με τους στόχους της. Πρωτοβουλίες όπως αυτές που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τη διαφάνεια στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και την κρατική διαφήμιση, τα δικαιώματα των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης και άλλα, έχουν ήδη εφαρμοστεί στη χώρα, επιδεικνύοντας την αφοσίωσή της στην προώθηση ενός περιβάλλοντος μέσων που εκτιμά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον πλουραλισμό», τονίζουν οι ίδιοι διπλωματικοί παράγοντες.

Οι συγκεκριμένες πηγές ανέφεραν ότι η ισχυρή υποστήριξη της Ελλάδας στο EMFA βασίζεται, επίσης, στο γεγονός ότι πλέον θα δημιουργηθεί ένα αμερόληπτο ενιαίο πλαίσιο εντός της Ένωσης που θα χρησιμεύει ως το πιο αντικειμενικό κριτήριο για την αξιολόγηση του επιπέδου πολυφωνίας σε κάθε κράτος-μέλος. Η υιοθέτηση του EMFA υπογραμμίζει την απομάκρυνση από τη χρήση αναξιόπιστων πηγών που διαστρεβλώνουν την αντικειμενική εικόνα της κατάστασης σε κάθε κράτος-μέλος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Ελλάδα δηλώνει «περήφανη» που ήταν μέρος αυτής της πρωτοβουλίας «ορόσημο». Η ελληνική πλευρά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή της προς την Τσεχική, Σουηδική, Ισπανική και Βελγική Προεδρία, την Επιτροπή και τους εκπροσώπους της Ομάδας Εργασίας Οπτικοακουστικών και Μέσων Ενημέρωσης, για τις άοκνες προσπάθειες και την αφοσίωση που επέδειξαν στη διαμόρφωση αυτής της κρίσιμης νομοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ