Πε. Ιούλ 18th, 2024
5
Κοινοποίηση

Τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες του εξωτερικού θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι φορολογούμενοι για να πληρώνουν φόρους και τέλη στην Εφορία και τα τελωνεία. Το σχέδιο της ΑΑΔΕ βρίσκεται στην τελική ευθεία καθώς ήδη τρέχει ο διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης που αφορά την «υλοποίηση συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο ΕFT/POS της ΑΑΔΕ και e-POS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 30 Μαΐου 2023 για την υποβολή προσφορών ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, το μέτρο θα ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να διευκολυνθούν, όπως οι αλλοδαποί, που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εκμεταλλευόμενοι τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε χρόνο οι αλλοδαποί που καταβάλουν φόρους στην Ελλάδα πραγματοποιούν συνολικά περισσότερες από 100.000 συναλλαγές με την Εφορία.

Η πληρωμή των φόρων με κάρτες του εξωτερικού θα λύσει τα χέρια και στους Ελληνες που κατοικούν στο εξωτερικό και θέλουν να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες στη χώρα μας, όπως για παράδειγμα να πληρώσουν τον φόρο για ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που κληρονομούν στην Ελλάδα.

Αντικείμενο του έργου του διαγωνισμού, είναι η σύναψη σύμβασης μεταξύ της ΑΑΔΕ και νομίμως αδειοδοτημένου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της ΑΑΔΕ συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών κάρτας VISA και Mastercard. Προαιρετικά θα εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών DINNERS, AMERICAN EXPRESS και China Union Pay, για τις οποίες θα ισχύει το ύψος προμήθειας των υποχρεωτικών καρτών.

Οι προσφορές θα ανοίξουν στις 6 Ιουνίου 2023 ενώ το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 1,25 εκατ. ευρώ και η χρονική διάρκειά της ορίζεται σε 1 έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όποιο επέλθει πρώτο), με δικαίωμα προαίρεσης – παράτασης αυτής για ακόμη ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της προαίρεσης (όποιο επέλθει πρώτο) και δυνατότητα επαύξησης του προϋπολογισμού κάθε έτους κατά 50%.

Πηγή: newsbomb